узнать больше


 • Дробилка за Клони - Как да Използваме Дървените ...

  2023年6月26日  С дробилката за клони, можете да раздробите всякакви дървесни биоотпадъци на ситен чипс, които да добавите като допълнение в компостния материал.

  узнать больше
 • Дробилка за клони CARAVAGGI BIO 90 - Генератори за

  Дробилка за клони CARAVAGGI BIO 90. Моторна дробилка CARAVAGGI BIO 90 е висококачествена машина за бързо и прецизно раздробяване на всякакъв вид тънк

  узнать больше
 • Разделно събрани биоотпадъци – предпоставка ...

  2018年1月4日  чрез системи за транспортиране до инсталации за ком-постиране или за рециклиране. Кои видове отпадъци ще отидат в контейнера за биоотпадъци?

  узнать больше
 • НАРЕДБА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ...

  2021年3月16日  (5) Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от

  узнать больше
 • Дробилки за отпадък - дървен материал - за клони ...

  Дробилки за отпадък. Професионални машини за дробене на отпадък предназначена за дробене на парчета дървесина, целулоза, отпадъци от мебелно производство,

  узнать больше
 • Проект на Наредба за разделно събиране на ...

  2013年11月8日  Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните

  узнать больше
 • Дробилки

  2023年4月7日  Дробилки. Дробилките BOSCH служат за надробяване на отпадъчният материал от градината. В зависимост от обработвания материал БОШ предлага

  узнать больше
 • Uprawlenie na biootpadacite w EU

  2015年12月17日  Управление на биоотпадъци в ЕС Брюксел, 1 октомври 2009 г. СТАНОВИЩЕ на Европейския икономически и социален комитет ... за качеството

  узнать больше
 • Хранителни отпадъци, сортиране на биоотпадъци ...

  2023年9月1日  Изправени пред тази ситуация, от 2012 г. наредбите изискват от специалисти да сортират своите биоотпадъци и хранителни масла при източник

  узнать больше
 • Ciela Norma - Наредба За Разделно Събиране На ...

  "Общинска система за разделно събиране на биоотпадъци" е система за разделно събиране на биоотпадъци, организирана от кмета на съответната община.

  узнать больше
 • Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ...

  2013年10月22日  Чл. 4. (1) За производството на компост и ферментационен продукт се използват само: 1. разделно събрани биоотпадъци и биоразградими отпадъци по приложение № 1; 2. утайки от ПСОВ по приложение ...

  узнать больше
 • Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ...

  2013年10月22日  2) Лицата по ал. 1, чиито биоотпадъци са странични животински продукти (СЖП), изпълняват изискванията за одобрение и регистрация съгласно на Европейския парламент и на Съвета за ...

  узнать больше
 • НАРЕДБА за управление на отпадъците и ...

  2019年2月11日  биоотпадъци за ден, което образува, до кмета на района по местонахождение на имота. (7) В 7-дневен срок от постъпване на заявлението, кметът на района извършва проверка по отношение

  узнать больше
 • Пластмасови контейнери за биоотпадъци от Altomo.bg

  Пластмасов контейнер за БИООТПАДЪЦИ с плосък капак, 1100 литра. 410.40 лв. 456.00 лв. Няма повече продукти в тази категория. Пластмасовите контейнери за биоотпадъци са удобно решение за събиране на ...

  узнать больше
 • Ciela Norma - Наредба За Разделно Събиране На ...

  Чл. 5. (1) Системите за разделно събиране обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 към Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2013 г.

  узнать больше
 • Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ...

  2013年12月13日  (2) Притежателите на биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 2 организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

  узнать больше
 • Как да изберем дробилка за клони Коледжиков

  2020年10月26日  Електрическите дробилки за клони се използват най-често от собственици на малки дворове и градини. Те са леки, лесно преносими и могат да се справят с раздробяване на клонки с диаметър около 3 см.

  узнать больше
 • Битови отпадъци - Отпадъци МОСВ - government.bg

  2019年9月26日  Заповед № РД – 356 / 27.06 .2016 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени общините, които не изпълнили изискванията по чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците ...

  узнать больше
 • НАРЕДБА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ...

  2021年3月16日  (5) Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от кмета на съответната община.

  узнать больше
 • Държавен вестник

  За целите на документиране на разделно събраните биоотпадъци, приемани в съоръженията за компостиране, анаеробно разграждане и МБТ, в допълнение към кода и наименованието на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал ...

  узнать больше
 • Държавен вестник

  (3) За постигане на целите по чл. 8, ал. 1 кметът на общината като неразделна част от програмата по ал. 1 или съответно по ал. 2 включва мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и ...

  узнать больше
 • НАРЕДБА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

  2013年9月18日  НАРЕДБА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) С наредбата се определят: вида и произхода на подходящите за биологично третиране биоотпадъци; условията, при които продуктът компост ...

  узнать больше
 • Дробилки за клони и клонотрошачки Ниски цени ...

  Електрическа дробилка PROCRAFT PSL2400 за дробене на клони с диаметър 45 мм Дробилка за клони PROCRAFT PSL2400 е оборудвана с торба за събиране на дървесния чипс, който се произвежда от машината по време на раздробяване.

  узнать больше
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 25 ЯНУАРИ 2017 Г.

  2019年9月26日  3. биоотпадъци, които не попадат в обхвата на приложение № 1. Чл. 3. (1) Притежателите на битови биоот-падъци по чл. 2, ал. 1 ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват

  узнать больше
 • ЕМКОТЕК ООД - индустриални помпи, уплътнения ...

  2023年9月8日  За преработка на биоотпадъци Също така Mono-дробилката осигурява икономични решения при преработката на фекалии от канализационни пречиствателни станции или колекторни шахти.

  узнать больше
 • Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ...

  2013年12月13日  (2) Притежателите на биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 2 организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

  узнать больше
 • НАРЕДБА за управление на отпадъците и ...

  2021年1月7日  1. изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

  узнать больше
 • Дробилки за клони, трошачки, шредери ...

  върху компонентите на нашите иновативни трошачки и дробилки за клони. Контакти За информация и поръчки: 0888 764 936 0895125109 Email: [email protected] Работно време: от Понеделник до Петък от 9:00 до 18:00 ...

  узнать больше
 • Дробилки за клони - Цени - Продажби - CMX.BG

  Дробилка за клони ProGARDEN TB100E/ 12 hp Дробилки за клони най-често намират приложение при почистване от храсти паднали клони. Раздробявайки клони с дробилка за клони може по-лесно да се ...

  узнать больше
 • дробилки за биоотпадъци

  дробилки за биоотпадъци За да отговорим на нуждите на всеки потребител, сме заложили както на по-евтини, така и на по-скъпи професионални дробилки с цени между 1 800 и 18 000 лева...Поръчай продукти на Bosch на топ цени от ...

  узнать больше